Søke plass

I Råde kommune er det felleskommunalt opptak og kommunens barnehagemyndighet samordner opptaket med styrer i Furuly barnehage.

Dette samarbeidet fungerer meget tilfredsstillende.

Søker du plass for første gang i barnehagen vår, du søke via Råde kommunes elektroniske barnehagesøknad.

Ta kontakt med kommunen dersom du har problemer med å søke. Der kan du få hjelp til å fylle ut søknaden via nettet. 

Søknadsfrist er 1. mars, men vi har ellers opptak hele året. Dere er velkomne til å søke via Råde kommune når som helst.