Edderkoppen


Edderkoppen har 20 plasser for barn i alderen 3-6 år. Hos oss jobber det to pedagoger og to fagarbeidere. Grunnbemanningen er tre/fire voksne på jobb pr dag. Dette barnehageåret er vi så heldige å ha en lærling hos oss, og vi er fire/fem voksne på jobb.
 Trygghet, omsorg, lek og læring settes i fokus på vår avdeling. Trygghet for barna og trygghet for foreldrene. Glede og humor er også en viktig del av hverdagen. 

Vi jobber i smågrupper, klubb m/tall- og språksprell for skolestarterne, spill og forming. Vi har en fast turdag i uka og er ofte på småturer i nærmiljøet. Vi jobber med ulike temaer knyttet til årstider og barnas interesser. 


Edderkoppen har ofte praksiselever fra videregående skole.
Undersider (1): bilder