Historie

Eiere

Råde bygdekvinnelag. Barnehagen drives på idealistisk grunnlag, og eierne tar ikke ut noen fortjeneste i forbindelse med driften. Evt. overskudd går tilbake til barna.

 

Barnehagen mottar både statlig og kommunalt tilskudd og drives i samsvar med lov om barnehager. Vi har også et godt samarbeid med PPT, helsestasjon og barnevernstjenesten.

 

 

Historie

Barnehagen vår ble startet i 1979 og hadde tilholdssted i vevstua på Bøndenes Hus i Råde. Vi var da den første barnehagen i bygda og navnet var Råde korttidsbarnehage. Vi startet som en onnebarnehage / korttidsbarnehage og tilbudet til foreldrene var å ha barna i barnehagen 9 timer i uken. Råde bygdekvinnelag og Råde Husmorlag samarbeidet om å få opprettet dette barnehagetilbudet. I 1982 flyttet vi inn på Furuly Menighetssenter, og siden da har vi holdt til her. I 2006 byttet vi navn fra Korttidsbarnehagen på Furuly til Furuly Barnehage. I 2008 åpnet vi en ny avdeling og fikk plasser også for de yngste barna. I 2020 har vi plass til 36 barn fordelt på 2 avdelinger.