Furuly barnehage er en privat barnehage med plass for 34 barn pr. dag fra 0 – 6 år. 
Vi holder til i leide lokaler på Furuly menighetssenter i Karlshus. 
Barnehagen vår er den eneste barnehagen i Råde sentrum. 
I tillegg til å være mye ute i naturen bruker vi aktivt nærmiljøet og de tilbud som finnes der.
Vår barnehage var den første barnehagen i Råde kommune. 
Vi er opptatte av å bringe tradisjoner videre til den oppvoksende 
slekt.

Hos oss finnes massevis av hjerterom, humor og glede! 
Vi voksne er opptatte av at barna skal trives sammen med oss og med hverandre, 
og ønsker å gi dem gode minner fra tiden i barnehagen. 
Her har vi mulighet til å sette enkeltbarnet i fokus og gi det tid 
til å erfare - og undre seg over - livets små og store mysterier.

I 2017 ble vi en Livsglede barnehage. Dette innebærer at vi samarbeider med Helsehuset Råde for å la de yngste og de eldste i bygda vår få positive opplevelser sammen.

I 2018 ble vi en Mitt Valg barnehage. Mitt Valg er et undervisningsprogram i sosial- og emosjonell kompetanse. Gjennom lekbaserte øvelser og refleksjon bygger barn og unge relasjoner, selvtillit og selvfølelse, som i sin tur gir mot til å ta gode valg. Mitt Valg er grunnlagt av Lions Norge.

Vår visjon:
TRYGGHET OG GLEDE I SENTRUM