Marihøna


Marihøna har 16 plasser for barn i alderen 0-4 år. På avdelingen jobber det to pedagoger og tre fagarbeidere pluss en lærling. Grunnbemanningen er fire/fem voksne på jobb hver dag pluss lærling. Vi har fokus på trygghet og glede fra første stund. Trygghet for barna og trygghet for foreldrene. Vi leker mye på uteområdet her i barnehagen, går på turer, jobber i smågrupper, baker, har formingsaktiviteter, eventyrsamlinger og musikksamlinger. Vi jobber med spennende prosjekter knyttet til årstider, høytider eller barnas interesser. Opplegget vårt er lagt til rette slik at barna skal få prøve selv. 

På Marihøna koser vi oss sammen, det finnes et fang å sitte på, tid for å lese en god bok, motorikkrok for motorisk utfoldelse, musikk og dans, instumenter og sang. Her er det masse glede.

Marihøna har innimellom elever i praksis fra videregåendeskole.


Undersider (1): Bilder