Bli kjent med oss

Vi er en godt bemannet og stabil personalgruppe med god kompetanse samt mye erfaring og kunnskap om barn. Vi trives godt sammen, kjenner hverandre godt, er flinke til å respektere hverandres forskjeller og benytte hverandres gode sider. Vi gleder oss i det hele tatt over å arbeide sammen. Humoren råder og latteren sitter løst. Vi er opptatt av trygghet, trivsel, nærhet og omsorg både i forhold til det enkelte barn og hverandre. Dette gir en god og positiv atmosfære som inspirerer kreativiteten og gir et godt læringsmiljø for barna.

Vi ønsker å være medforskende, nysgjerrige og levende, trygge og tydelige voksne som gir barna tid og rom for utfoldelse og fri lek, men som også korrigerer og setter grenser når dét trengs. Det skal være plass til mye smil og glede i barnehagen. Vi ønsker også å gi barna følelsen av å ha TID og synes det er viktig å ikke alltid la klokken bestemme hva vi skal gjøre.
 

Nina Engdal Hermansen
Styrer

  

Trine Nore
Barnehagelærer på Marihøna

  

Kirsti Ervik Heiberg
Pedagogisk leder på MarihønaKaja J. Raastad
Fagarbeider på Marihøna
  

Alise Ringsrød
Fagarbeider på Edderkoppen
  Helene Hop Karlsson
Fagarbeider på Marihøna

  
Inger Weel Sanne
Fagarbeider på MarihønaAnne-Catrine Berg
Pedagogisk leder på Edderkoppen


Tanja Bø Stangeland

Barnehagelærer på Edderkoppen


Monika Konieczkaska

Barnehagelærer på Marihøna - i permisjon


Stephanie Eliassen

Fagarbeider på Edderkoppen


 

Grete Weel Tofteberg

Ekstra pedagogressurs


Anna Weel Johnsen

Fast vikar


Oliwia Strzelecka

Fast vikar


Solveig Strømnes

Fast vikar


Lise Vinje Selmani

Fast vikar

  Ekstra i år:
2. års lærling - Maj Linda Lokaj

1. års lærling - Wiktoria StepienVi har ofte praksiselever fra videregående skole tilstede i barnehagen.