Bli kjent med oss

Vi er en godt bemannet og stabil personalgruppe med god kompetanse samt mye erfaring og kunnskap om barn. Vi trives godt sammen, kjenner hverandre godt, er flinke til å respektere hverandres forskjeller og benytte hverandres gode sider. Vi gleder oss i det hele tatt over å arbeide sammen. Humoren råder og latteren sitter løst. Vi er opptatt av trygghet, trivsel, nærhet og omsorg både i forhold til det enkelte barn og hverandre. Dette gir en god og positiv atmosfære som inspirerer kreativiteten og gir et godt læringsmiljø for barna.

Vi ønsker å være medforskende, nysgjerrige og levende, trygge og tydelige voksne som gir barna tid og rom for utfoldelse og fri lek, men som også korrigerer og setter grenser når dét trengs. Det skal være plass til mye smil og glede i barnehagen. Vi ønsker også å gi barna følelsen av å ha TID og synes det er viktig å ikke alltid la klokken bestemme hva vi skal gjøre.
 

Nina Engdal Hermansen
Styrer
  

Trine Nore
Barnehagelærer på Edderkoppen

  

Kirsti Ervik Heiberg
Pedagogisk leder på MarihønaKaja J. Raastad
Fagarbeider på Marihøna
  

Aneta Strzelecka
Fagarbeider på Edderkoppen


  Helene Hop Karlsson
Fagarbeider på Marihøna


  
Inger Weel Sanne
Fagarbeider på MarihønaAnne-Catrine Berg
Pedagogisk leder på Edderkoppen


Monika Konieczkaska

Barnehagelærer på Marihøna


Stephanie Eliassen

Fagarbeider på Edderkoppe


 

Grete Weel Tofteberg

Ekstra pedagogressurs


Anna Weel Johnsen

Fast vikar


Oliwia Strzelecka

Fast vikar


Amalie Syverstad

Fast vikar

  Ekstra i år:
Lærling - Maj Linda Lokaj

Lærling - June Kals EriksenVi har ofte praksiselever fra videregående skole tilstede i barnehagen.