Furuly barnehage

Trygghet og glede i sentrum

Info

Barnehagen er åpen mellom kl 07.15 og 16.45.

Styrer: 477 82 188
Mobil til avd. Marihøna: 98134482
Mobil til avd. Edderkoppen: 98134485

Kalender

Avdelinger

Edderkoppen har 21 plasser for barn i alderen 3-6 år. Hos oss jobber det to pedagoger og to fagarbeidere. Grunnbemanningen er tre/fire voksne på jobb pr dag. Dette barnehageåret er vi så heldige å ha en lærling hos oss, og vi er fire/fem voksne på jobb.
Trygghet, omsorg, lek og læring settes i fokus på vår avdeling. Trygghet for barna og trygghet for foreldrene. Glede og humor er også en viktig del av hverdagen.

Vi jobber i smågrupper, klubb m/tall- og språksprell for skolestarterne, spill og forming. Vi har en fast turdag i uka og er ofte på småturer i nærmiljøet. Vi jobber med ulike temaer knyttet til årstider og barnas interesser.

Edderkoppen har ofte praksiselever fra videregående skole.

Marihøna har 15 plasser for barn i alderen 0-4 år. På avdelingen jobber det to pedagoger og tre fagarbeidere pluss en lærling. Grunnbemanningen er fire/fem voksne på jobb hver dag pluss lærling. Vi har fokus på trygghet og glede fra første stund. Trygghet for barna og trygghet for foreldrene. Vi leker mye på uteområdet her i barnehagen, går på turer, jobber i smågrupper, baker, har formingsaktiviteter, eventyrsamlinger og musikksamlinger. Vi jobber med spennende prosjekter knyttet til årstider, høytider eller barnas interesser. Opplegget vårt er lagt til rette slik at barna skal få prøve selv.

På Marihøna koser vi oss sammen, det finnes et fang å sitte på, tid for å lese en god bok, motorikkrok for motorisk utfoldelse, musikk og dans, instumenter og sang. Her er det masse glede.

Marihøna har innimellom elever i praksis fra videregåendeskole.

Finn oss

Postadresse: Postboks 80, 1641 RÅDE
Kommune: RÅDE
Fylke: VIKEN

Finn oss

Besøksadresse: Skråtorpveien 2c, 1640 RÅDE
Kommune: RÅDE
Fylke: VIKEN

Åpningstider

Mandag - Fredag: 07:15 - 16:45
Helger: Stengt

Vi har feriestengt i Juli

v

Bilder

Vår barnehage

Plasser. Edderkoppen (3-6år)

Plasser. Marihøna (0-4 år)

Kontakt oss

Besøksadresse: Skråtorpveien 2c

Telefon til styret/kontoret: 477 82 188
Mobil til avd. Marihøna:
98134482
Mobil til avd. Edderkoppen: 98134485

E-post: post@furulybarnehage.no

Åpningstider: Mandag – Fredag 07:30 – 16:30