Furuly barnehage

Trygghet og glede i sentrum

Info

Barnehagen er åpen mellom kl 07.30 og 16.30.

Styrer Nina Engdal Hermansen: 477 82 188
Mobil til avd. Marihøna: 98134482
Mobil til avd. Edderkoppen: 98134485

Kalender

Edderkoppen

 

Edderkoppen har 21 plasser for barn i alderen 3-6 år. Hos oss jobber det to pedagoger og to fagarbeidere. Grunnbemanningen er tre/fire voksne på jobb pr dag. Dette barnehageåret er vi så heldige å ha en lærling hos oss, og vi er fire/fem voksne på jobb.
Trygghet, omsorg, lek og læring settes i fokus på vår avdeling. Trygghet for barna og trygghet for foreldrene. Glede og humor er også en viktig del av hverdagen.

Vi jobber i smågrupper, klubb m/tall- og språksprell for skolestarterne, spill og forming. Vi har en fast turdag i uka og er ofte på småturer i nærmiljøet. Vi jobber med ulike temaer knyttet til årstider og barnas interesser.

Edderkoppen har ofte praksiselever fra videregående skole.

Finn oss

Postadresse: Postboks 80, 1641 RÅDE
Kommune: RÅDE
Fylke: VIKEN

Finn oss

Besøksadresse: Skråtorpveien 2c, 1640 RÅDE
Kommune: RÅDE
Fylke: VIKEN

Åpningstider

Mandag - Fredag: 07:30 - 16:30
Helger: Stengt

På barnehagens årsmøte 15. mars 2022 ble det avgjort at barnehagen skal utvide åpningstiden med 15 min på morgen og 15 min på ettermiddag fra 1.august 2022. Ny åpningstid vil da bli kl. 07.15 - 16.45.

Vi har feriestengt i Juli

v

Bilder

Vår barnehage

Plasser. Edderkoppen (3-6år)

Plasser. Marihøna (0-4 år)

Kontakt oss

Besøksadresse: Skråtorpveien 2c

Telefon til styrer/kontoret: 477 82 188
Mobil til avd. Marihøna:
98134482
Mobil til avd. Edderkoppen: 98134485

E-post: post@furulybarnehage.no

Åpningstider: Mandag – Fredag 07:30 – 16:30