Furuly barnehage

Trygghet og glede i sentrum

Info

Barnehagen er åpen mellom kl 07.15 og 16.45.

Styrer: 477 82 188
Mobil til avd. Marihøna: 98134482
Mobil til avd. Edderkoppen: 98134485

Kalender

Edderkoppen

 

Edderkoppen har 21 plasser for barn i alderen 3-6 år. Hos oss jobber det to pedagoger og to fagarbeidere. Grunnbemanningen er tre/fire voksne på jobb pr dag. Dette barnehageåret er vi så heldige å ha en lærling hos oss, og vi er fire/fem voksne på jobb.
Trygghet, omsorg, lek og læring settes i fokus på vår avdeling. Trygghet for barna og trygghet for foreldrene. Glede og humor er også en viktig del av hverdagen.

Vi jobber i smågrupper, klubb m/tall- og språksprell for skolestarterne, spill og forming. Vi har en fast turdag i uka og er ofte på småturer i nærmiljøet. Vi jobber med ulike temaer knyttet til årstider og barnas interesser.

Edderkoppen har ofte praksiselever fra videregående skole.

Finn oss

Postadresse: Postboks 80, 1641 RÅDE
Kommune: RÅDE
Fylke: VIKEN

Finn oss

Besøksadresse: Skråtorpveien 2c, 1640 RÅDE
Kommune: RÅDE
Fylke: VIKEN

Åpningstider

Mandag - Fredag: 07:15 - 16:45
Helger: Stengt

Vi har feriestengt i Juli

v

Bilder

Vår barnehage

Plasser. Edderkoppen (3-6år)

Plasser. Marihøna (0-4 år)

Kontakt oss

Besøksadresse: Skråtorpveien 2c

Telefon til styrer/kontoret: 477 82 188
Mobil til avd. Marihøna:
98134482
Mobil til avd. Edderkoppen: 98134485

E-post: post@furulybarnehage.no

Åpningstider: Mandag – Fredag 07:30 – 16:30